Privacy Statement

Nederlands

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Ordina streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Ordina achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Ordina. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor Ordina relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Ordina verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Ordina aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Naast persoonsgegevens gebruikt Ordina ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Ordina verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Op die verwerkingen is de privacyverklaring van Ordina van toepassing. In geval van vragen kunt u deze schriftelijk indienen bij de hoofdzetel van Ordina Belgium. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Belgisch recht. Ordina mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.

English

We request personal information on a number of pages on this website. Personal information is information that can be traced to individuals, such a telephone number, e-mail address or home address. Ordina aims to process and manage any personal information you may enter during your visit to our website in such a way as to protect and safeguard your privacy. You will only be asked to give us your personal information for the purpose of providing you, at your own request, with information about Ordina. In addition, in the case of (online) job applications, we request data such as your name, address, telephone number, CV and other information relevant to Ordina for the purpose of your application. The data you send in that context will be collected, stored and used to respond to your request or assess your job application. Any information given to Ordina will of course be treated confidentially and, unless explicitly stated otherwise, will not be passed on to third parties, unless this is required by law or is requested by the judicial authorities.

In addition to personal data, Ordina’s website uses cookies. A cookie is a small file stored on your hard disk by a server. It is recognised only by the server that stores the cookie. A cookie shows our server that you have returned to a specific page on our site. A cookie does not store private information, such as your name, address, telephone number or e-mail address or other data that may lead to you personally. We use cookies or similar tools to collect data during your visit to our website, such as your IP address (a number assigned to your computer when you access the internet), as well as the time and the date of your visit. If you wish, you can change your browser setting to refuse cookies or to warn you when cookies are being sent to your computer. The data collected by the use of cookies may be used for statistics on the website, to assess the use of the website, anonymously and aggregated.

These conditions, as well as any disputes or claims pertaining to same are governed by Dutch law. Ordina retains the right to change these conditions without further notification. If we do decide to change these conditions, we will publish a notification of same immediately on the website.

Leest u liever wat we écht doen?