Aanpak How do we create sustainable connections?

“Design thinking is a human- centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.”

— Tim Brown, president and CEO of IDEO

Understand

Onze grootste bekommernis? Grondig inzicht in de noden en verwachtingen, op het niveau van zowel de organisatie als de eindgebruikers. Daarom dompelen we ons onder in uw visie, strategie en doelstellingen, terwijl we ook de context van de eindgebruikers van dichtbij opvolgen. Uiteraard houden we ook rekening met eventuele beperkingen en extra opportuniteiten.

Wij geloven dat grondige kennis aan de basis ligt van elk goed project. Alleen door goed aan te voelen wat onze klanten en de eindgebruikers drijft, kunnen we oplossingen op maat ontwikkelen die echt het verschil maken.

Define

Na begrip komt inzicht. Informatie vertalen we naar waardevolle inzichten. En we lezen tussen de regels: we zoeken actief naar de ‘waarom’ achter elke ‘wat’.

Op basis van de vereisten van de gebruikers, de business en de beschikbare technologieën, definiëren we heldere ontwerprichtlijnen. Daarvoor gebruiken we een breed portfolio aan technieken: persona’s, scenario’s, customer experience-trajecten en mentale modellen.

Create

Onze creatiefase is gebaseerd op drie hoekstenen: creëren, evalueren en itereren. Bij elke stap in dit proces betrekken we zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Zo zorgen wij ervoor dat de gecreëerde oplossing niet afwijkt van de opgestelde ontwerprichtlijnen.

Binnen het creatieproces hanteren wij volgende gefaseerde aanpak:

 

Conceptueel design - Binnen een concept verenigen we de verwachtingen en noden van klanten en eindgebruikers. Om u een helder beeld te geven, gebruiken we interactieschema’s, user-interface-metaforen, scenario’s, schetsen,…

 
 

Interactie design - Naast de technische oplossing zelf, creëren we een duidelijk beeld van de interactie tussen de gebruikers en de digitale oplossing. Deze interactie stemmen we naadloos af op de dagelijkse omgeving van de gebruikers.

 
 

Visueel design - De perfecte look & feel bereiken we door uw huisstijl in de balans te gooien met de voorkeuren van de eindgebruikers. Daarvoor gebruiken we moodboards, mock-ups en prototypes, en experimenteren we met uiteenlopende stijlen.

 
 

Ontwikkeling & implementatie - Tijd om concept, interactie en vorm leven in te blazen. In deze misschien wel belangrijkste stap om uw project te doen slagen, schakelen wij Ordina’s technische experts in. Zij gieten alles in een passend technisch design.

 

Measure & analyse

Testen maakt integraal deel uit van onze dagelijkse routine. Wij geloven namelijk rotsvast in het belang van een continue kwaliteitscontrole. Keer op keer stellen we implementatie, functionaliteiten en UX op de proef. Met één doel: een eindresultaat van topkwaliteit.